PODPŮRNÝ SPOLEK DĚLNICTVA TOVÁRNY NA NÁBOJKY A KOVOVÉ ZBOŽÍ V ROKYCANECH, 1922-1953

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10666
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
346
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
SCHÜTZOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1922 - 1953
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rokycany
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)