TOVÁRNA NA NÁBOJKY A KOVOVÉ ZBOŽÍ ROKYCANY, 1911 - 1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10665
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
345
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
SCHÜTZOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1911 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rokycany
Skupiny tématické evidence
Jednoduché strojírenské výrobky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)