OPTIN, OPTICKÝ PRŮMYSL HEYDEGGER A SPOL. V CHOMUTOVĚ, 1933-1951

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10599
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
340
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1966
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1933 - 1951
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chomutov
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)