KRYSMA, KRYŠTŮFEK A MASCHANKA, VÝROBA OPTICKÉHO ZBOŽÍ, PRAHA, 1939-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10598
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
339
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
3
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1939 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)