ARNOLD KLÍČNÍK, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V BRNĚ, 1938-1951

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10597
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
338
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1938 - 1951
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Brno
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)