OPTICKÁ TOVÁRNA FROBÖSSE, KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, JIŘÍKOV, 1922-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10595
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
335
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1922 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Jiříkov
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)