OPTICKÉ ZÁVODY FREMUTH A SPOL., NÝRSKO, 1873-1946

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10594
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
334
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
19
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1873 - 1946
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)