FRITZ SCHOPPER, TOVÁRNA NA JEMNÉ KOŽENÉ ZBOŽÍ V PACOVĚ, 1921-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10645
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
330
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
PECHÁČEK L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1978
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1921 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Pacov
Skupiny tématické evidence
Výroba galanterního zboží

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)