ŘEDITELSTVÍ POŠT A TELEGRAFŮ PLZEŇ, (1894)1947-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10559
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
327
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
3
Autor: 
KAVKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1974
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1894) 1947 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spoje - pošty, telekomunikace a datové služby

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)