POŠTOVNÍ INSPEKTORÁT KARLOVY VARY,1945-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10558
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
326
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
3
Autor: 
KAVKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Spoje - pošty, telekomunikace a datové služby

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)