OKRESNÍ POŠTOVNÍ ÚŘAD ROKYCANY, 1850-1958

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10557
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
325
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
KAVKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1850 - 1958
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rokycany
Skupiny tématické evidence
Spoje - pošty, telekomunikace a datové služby

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)