SBÍRKA LISTIN, 1318 - 1917

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
294
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
320
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
MÍRKA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1992
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1318 - 1917
Skupiny tématické evidence
Sbírky listin a listů
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)