KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V KARLOVÝCH VARECH - ZÁPISY O JEDNÁNÍ RADY KNV KARLOVY VARY, 1949 - 1960, DÍL I. - OBDOBÍ ZATÍMNÍHO KNV, 1949 - 1954 (Č. 1 - 219)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
31
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
314
Druh archivní pomůcky: 
Katalog
Počet stran: 
266
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1954
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)