INTERNAČNÍ A SBĚRNÁ STŘEDISKA AŠ, (1929)1945-1947

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
ODSUN NĚMCŮ, (1887)1945-1949
Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
279
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
309
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
1
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
54
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
JAMBOROVÁ V.
VOLF J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1988
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1929) 1945 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Sběrné tábory a odsunová střediska

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)