VELKOSTATEK ŽELEZNÁ RUDA, 1656 - 1941

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20140
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
307
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
114
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1988
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1656 - 1941
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Železná Ruda
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)