VELKOSTATEK BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU, 1622 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20019
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
305
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
272
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1985
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1622 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bystřice nad Úhlavou
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)