DOMINIKÁNI CHEB, (1294)1517 - 1935

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
123
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
295
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
36
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1294) 1517 - 1935
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)