OSVOBOZENÍ, KONSUMNÍ, VÝROBNÍ A ÚSPORNÉ DRUŽSTVO V KARLOVÝCH VARECH, (1913)1945 - 1956

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10242
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
292
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
WASKA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1913) 1945 - 1956
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Družstva spotřební a nákupní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)