OSÍDLOVACÍ KOMISE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO OKRESY LOKET A NEJDEK V NEJDKU, 1945 - 1948(1949)

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
OSIDLOVACÍ KOMISE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ KARLOVY VARY A NEJDEK, 1945-1948(1951)
Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
278
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Elektronická archivní pomůcka obsahující úvod nebo celý sdružený/skupinový inventář: 
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
291
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
2
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
30
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Nejdek
Skupiny tématické evidence
Osidlovací komise

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)