HLAVNÍ OHLAŠOVACÍ ÚŘAD KATOVICE V KARLOVÝCH VARECH, 1945

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
ŘÍŠSKÁ PRACOVNÍ SLUŽBA, 1933-1945
Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
277
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Elektronická archivní pomůcka obsahující úvod nebo celý sdružený/skupinový inventář: 
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
290
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
4
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
31
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Katovice
Skupiny tématické evidence
Německá politická správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)