PRÁCE, KONSUMNÍ, VÝROBNÍ A ÚSPORNÉ DRUŽSTVO V CHEBU, (1935)1945 - 1956

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10244
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
289
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
WASKA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1935) 1945 - 1956
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Družstva spotřební a nákupní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)