ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, (1933)1939 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
152
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
287
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
25
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1933) 1939 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Mariánské Lázně
Skupiny tématické evidence
Německá politická správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)