ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA HOHENZOLLERNŮ, 1806-1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20004
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
285
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
130
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1806 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bystřice nad Úhlavou
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)