GOTH A SPOL.,TOVÁRNA NA ZBOŽÍ PLETENÉ, STÁVKOVÉ A TKANOU KONFEKCI, AŠ, 1919 - 1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10295
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
284
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
JANČÁLKOVÁ B.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)