AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO ZÁPALKOVÉ ZBOŽÍ "HELIOS" SE SÍDLEM V PRAZE, (1888)1912 - 1922(1930)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10278
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
282
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
61
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1888) 1912 - 1922 (1930)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)