FRANTIŠEK HORRER, TOVÁRNA NA KOŠÍKY A DŘEVĚNÉ ZBOŽÍ, KAŠPERSKÉ HORY, 1890 - 1948(1951)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10279
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
279
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1890 - 1948 (1951)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kašperské Hory
Skupiny tématické evidence
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)