TOVÁRNA NA UMĚLÉ PRYSKYŘICE, AKCIOVÁ SPOLEČNOST V PRAZE, 1925 - 1931

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10286
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
278
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1925 - 1931
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Výroba chemických materiálů a spotřebního zboží

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)