PODPŮRNÝ FOND ZAMĚSTNANCŮ FY. "SOLO", NÁRODNÍ PODNIK V SUŠICI, 1945 - 1957

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10290
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
276
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1957
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sušice
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)