PLAMA, ÚSTŘEDNÍ PRODEJNA TOVÁREN NA ZÁPALKY, SPOLEČNOST S RUČ. OBM. V PRAZE, 1919 - 1938

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10281
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
274
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
17
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Velkoobchod

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)