B. URBÁNEK A SPOL.,TOVÁRNA NA HRAČKY, HARTMANICE, 1925 - 1951

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10287
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
272
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1925 - 1951
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hartmanice
Chlum
Skupiny tématické evidence
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)