SCHELL A SYNOVEC,TOVÁRNA NA ZÁPALKY, DŘEVĚNÝ DRÁT, LAHVOVÉ ZÁKLOPKY A CÍNOVÉ FÓLIE, STARÁ DLOUHÁ VES U SUŠICE, 1884 - 1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10283
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
271
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
25
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1884 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Stará Dlouhá Ves
Skupiny tématické evidence
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)