SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, AKC. SPOL. V PRAZE (ZÁVODY V SUŠICI, BÁŇSKÉ BYSTRICI, ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LIPNÍKU N. BEČVOU, DLOUHÉ VSI A RUŽOMBEROKU), (1898)1938-1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10285
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
270
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
80
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1898) 1938 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Ústí nad Labem
Skupiny tématické evidence
Základní chemická výroba

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)