SOLO SPOJENÉ AKCIOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ SIRKÁRNY A LUČEBNÍ TOVÁRNY V PRAZE, (1882)1922-1942

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10284
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
269
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
124
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1882) 1922 - 1942
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Vídeň
Skupiny tématické evidence
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)