ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA PALMŮ, 1729 - 1849

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20178
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
267
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
20
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1729 - 1849
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bystřice nad Úhlavou
Řezno
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)