ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA NOSTITZŮ V PLANÉ, (1674)1822 - 1946

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20173
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
266
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
46
Autor: 
HOFMANN G.
MÍRKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1674) 1822 - 1946
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Planá
Praha
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)