TĚŽAŘSTVO STŘÍBRA "ARGENTA" VERJPRTY, (1836)1923 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
78
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
265
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
17
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1981
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1836) 1923 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Ústí nad Labem
Vejprty
Skupiny tématické evidence
Dobývání a úprava rud (doly, hrudkovny apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)