VELKOSTATEK ŠTĚKEŇ, 1628 - 1924

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20169
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
263
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
127
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1628 - 1924
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Štěkeň
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)