AUERSPERSKÁ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA HARTENBERK, (1534)1667 - 1901

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
173
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
262
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
31
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1979
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1534) 1667 - 1901
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hřebeny
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)