STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PŘI KRAJSKÉM SOUDU V CHEBU, (1936)1938-1945(1950)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
45
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
254
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
39
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1936) 1938 - 1945 (1950)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Německá justiční správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)