KOPALSKÁ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA HARTENBERK, (1634)1901-1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
176
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
253
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1634) 1901 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hřebeny
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)