VELKOSTATEK MANĚTÍN - RABŠTEJN NAD STŘELOU, 1597-1947(1954)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20080
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
252
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
175
Autor: 
STEINBACHOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1597 - 1947 (1954)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Manětín
Rabštejn nad Střelou
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)