VRCHNÍ ÚŘAD OSTROV, 1516 - 1813([1965])

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
250
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
251
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
114
Autor: 
HAUBERT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1516 - 1813 [1965]
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Ostrov
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)