PIARISTÉ OSTROV, 1666 - 1876

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
128
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
250
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
HAUBERT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1666 - 1876
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Ostrov
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)