VELKOSTATEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ, 1565 - 1948

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20114
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
245
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
216
Autor: 
HOFMANN G.
MAREŠOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1565 - 1948
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)