ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA WINDISCHGRÄTZŮ, 1740 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20188
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
244
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
127
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1740 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kladruby
Tachov
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)