KRAJSKÝ SOUD (OKUPAČNÍ) CHEB, 1938 - 1945, II. DÍL

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
140
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
243
Druh archivní pomůcky: 
Dílčí inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1938 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Německá justiční správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)