VELKOSTATEK CHODOVÁ PLANÁ, 1620 - 1946

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
190
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
242
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
99
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
KADLEC I.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1620 - 1946
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chodová Planá
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)