VELKOSTATEK TACHOV, 1534 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20123
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
241
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
278
Autor: 
HOFMANN G.
MAREŠOVÁ M.
VANIŠOVÁ H.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1534 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Tachov
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)