VELKOSTATEK KLADRUBY, 1570 - 1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20124
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
240
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
129
Autor: 
HOFMANN G.
MAREŠOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1570 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kladruby
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)