ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA SCHÖNBORNŮ V DOLNÍ LUKAVICI, 1656 - 1941

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20006
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
239
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
113
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1656 - 1941
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)